Шаргородська громада
Вінницька область, Жмеринський район

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ. ВАРТІСТЬ РИТУАЛЬНИХ  ПОСЛУГ відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ

РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 року №1160-IV «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності», на підставі ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Шаргородська міська рада  повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Шаргородської міської ради: „Про визначення ритуальної служби та встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород ”. Проект рішення, аналіз регуляторного впливу та детальні розрахунки тарифів розміщено на сайті Шаргородської міської ради www.http://shargorod.miskrada.org.ua/  в розділі "Оголошення".

Обґрунтовані зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань приймаються розробником у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу за адресою: 23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н, м.Шаргород, вул. Поштова, 13;

електронною поштою за адресою : shmr23500@ukr.net.

 

                                                                                                                                  Проект    

                    

У К Р А Ї Н А

ШАРГОРОДСЬКА МІСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                                                               

РІШЕННЯ № __

 

___  _______ 2018 року                                                                                                  

м. Шаргород

 

              Про визначення ритуальної служби та встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, пункту 3 статті 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 р. №1875- IV, Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 р. № 1102-IV, Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», з метою встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг, розглянувши клопотання  ФОП Берези І.І. з додатками, та клопотання начальника Шаргородського КП «Комунсервіс» Ведецького М.А. за №68 від 05.03.2018р., виконавчий комітет міської ради, В И Р І Ш И В :

 

 1. Визначити Шаргородське КП «Комунсервіс», яке постійно займається обслуговуванням міських кладовищ, ритуальною службою.

 2. Визначити надавачем ритуальних послуг по копанню могил Шаргородське КП «Комунсервіс».

 3. Визначити надавачем ритуальних послуг по демонтажу і монтажу намогильних споруд ФОП Березу Івана Івановича. 

 4. Зобов’язати начальника Шаргородського КП «Комунсервіс» Ведецького М.А. укласти з ФОП Березою І.І. угоду про надання на міських кладовищах послуг по демонтажу і монтажу намогильних споруд.

5. Встановити вартiсть  ритуальних послуг відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород згідно з додатком.

6. Ціни (тарифи) на ритуальні послуги і предмети ритуальної належності, що не входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, встановлюються надавачами послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації, на інформаційному стенді Шаргородської міської ради . 

8. Надавачам ритуальних послуг встановити інформаційні стенди на міських кладовищах для інформування населення м.Шаргород про встановлені тарифи.

9. Дане рішення після остаточного розгляду виконкомом ввести в дію в 15-ти денний термін з дня оприлюднення його на офіційному сайті Шаргородської міської ради.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з діяльності виконавчих органів Барчину Й.П.

 

        Міський голова                                                                                    Ігор Винокур

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення  виконавчого комітету

Шаргородської міської ради

 №  ___ від __.__.2018р.

 

 

ВАРТІСТЬ

РИТУАЛЬНИХ  ПОСЛУГ

відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород

 

№п/п

Найменування послуг

Тариф за одиницю послуги /грн./

1

Копання могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили літньої пори року (довжина могили 2м)

585,42

2

Копання могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили зимової пори року (довжина могили 2м)

970,43

3

Демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу при площі намогильної споруди 1,5 м2

800,00

4

Демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу при площі намогильної споруди 2,5 м2

1400,00

5

Монтаж намогильної споруди споруди до 1,5 м2 з матеріалу власника

1250,00

6

Монтаж намогильної споруди споруди до 2,5 м2 з матеріалу власника

1950,00

 

 

        Міський голова                                                                                    Ігор Винокур

                                                                                 

 

 

 

Аналіз  регуляторного впливу

рішення  виконавчого  комітету Шаргородської міської  ради  від __.__.2018 р. №__ «Про встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород»

 

              Даний аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації рішення виконавчого комітету міської  ради «Про встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород».

 Рішення «Про встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород», підготовлене з метою приведення у відповідність тарифів/вартості на ритуальні послуги до законодавчої бази та економічних умов. Необхідність встановлення вартості на ритуальні послуги зумовлена вимогами Закону України «Про поховання та похоронну справу», захисту споживачів від неякісного та несвоєчасного надання ритуальних послуг для отримання можливості здійснення поховання померлих громадян.

             Цей аналіз підготовлений з метою визначення  впливу рішення виконкому Шаргородської міської ради «Про встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород», а також обгрунтування відповідності рішення принципам державної регуляторної політики.

 

Визначення  та   аналіз проблеми,

 яку передбачається розв’язати шляхом правового регулювання.

Згідно ст. 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу» надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг здійснюється ритуальними службами або за договором суб’єктами господарювання інших форм власності. Вартість таких послуг повинна встановлюватись виконавчим органом місцевої ради у відповідності з «Єдиною методикою визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 р. № 194 із змінами та доповненнями (далі Єдина методика).

Згідно ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів місцевих рад належить встановлення у порядку і в межах, встановлених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями відповідної територіальної  громади. 

Встановлення вартості ритуальних послуг  відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород  пов’язане, насамперед, з необхідністю встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг і доведення їх до рівня економічно обґрунтованих витрат.

Прийняття запропонованого рішення необхідне для забезпечення вільної конкуренції на ринку та приведення у відповідність з чинним законодавством вартості ритуальних послуг, які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

Метою державного регулювання тарифів/вартості на ритуальні послуги є забезпечення відповідності їх рівня розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відкритості та прозорості структури тарифів/вартості для населення підвідомчої території, відповідності оплати, наявності, кількості та якості ритуальних послуг. 

 

Обґрунтування прийняття рішення регуляторного акту

Рішенням передбачається встановлення вартості ритуальних послуг  відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород та з метою сприяння розвитку конкуренції у межах сільської ради, зокрема, врегулювання порядку надання ритуальних послуг. Приведення у відповідність з чинним законодавством вартості ритуальних послуг, які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

 

Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

Опис прогнозованої вигоди та витрат у разі прийняття рішення виконавчого комітету Шаргородської міської ради «Про встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород»:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальної громади міста

Встановлення тарифу/вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, право вільного вибору виконавців ритуальних послуг

Відсутні

Для суб’єктів господарювання

Встановлення тарифу на мінімальний перелік ритуальних послуг, упорядкування території кладовищ

Додаткових витрат не матимуть

Для органу місцевого самоврядування

Створення конкурентного середовища на ринку ритуальних послуг, а саме організація діяльності у галузі поховання та похоронної справи

Відсутні

 

Прийняття рішення є необхідним, оскільки він сприятиме:

-     забезпеченню належного ставлення до тіла померлого;

-     належній експлуатації об’єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховання;

-     організації і проведенню поховань померлих;

-     наданню ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, тощо.

Цілі врегулювання

Рішення є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при наданні мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг в місті Шаргород.

Метою державного регулювання тарифів/вартості на ритуальні послуги є забезпечення відповідності їх рівня розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відкритості та прозорості структури тарифів для населення підвідомчої території, відповідності оплати, наявності, кількості та якості ритуальних послуг.

Забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо формування тарифів/вартості на ритуальні послуги.

Забезпечення підвищення рівня економічного обґрунтування тарифів/вартості.

Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при прийнятті тарифів/вартості на ритуальні послуги.

 

Перевага обраного способу досягнення встановлених цілей

Обраний  спосіб:

-     забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

-     повністю відповідає потребам у вирішенні поставленої проблеми;

-     встановлює  вартість ритуальних послуг відповідно до мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг в  м.Шаргород;

-     відповідає вимогам чинного законодавства;

-     забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

-     упорядковує відносини між органами влади, комунальними підприємствами та суб’єктами господарювання, що надають ритуальні послуги.

Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття  запропонованого регуляторного акту.

 Дане рішення  дозволить врегулювати питання надання мінімального переліку окремих видів ритуальних  послуг на території м.Шаргород, встановити економічно обґрунтовані тарифи/вартість та забезпечить створення конкурентного середовища на ринку ритуальних послуг, а саме: організація діяльності у галузі поховання та похоронної справи.

 

Обґрунтування  можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту

Метою прийняття цього рішення є встановлення вартості ритуальних послуг  відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території м.Шаргород.

Запровадження  зазначеного  нормативного  акту  забезпечить  високу  ймовірність  досягнення  поставленої мети.

 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від  ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування та юридичні особи, які повинні впроваджувати та виконувати ці вимоги

        Впровадження  проекту  додаткових  витрат не  потребує.

 

Визначення  показників  результативності  регуляторного  акту

       Показником  результативності прийняття  рішення  є створення конкурентного середовища на ринку ритуальних послуг, встановлення тарифу/вартості на мінімальний перелік ритуальних послуг та забезпечення права вільного вибору виконавців ритуальних послуг.

 

Визначення заходів, за допомогою  яких  буде  здійснюватися  відстеження  результативності  регуляторних  актів  у  разі  його  прийняття

Відстеження результативності дії акту буде здійснюватися виконавчим комітетом  Шаргородської міської ради.  Відстеження результативності  регуляторного  акту  проводитиметься  раз  на  рік  у  формі  аналітичної  довідки.

Строк  чинності  регуляторного  акту

Безстроковий,  у  який  можуть  вноситися  відповідні  корективи  відповідно  до  змін  чинного  законодавства.

 

 

Міський голова                                                                                    Ігор Винокур

_____________________________________________________________________________

             

            Файл для скачування

 

 

 

 « повернутися до списку оголошень