Шаргородська громада
Вінницька область, Жмеринський район

Регуляторні акти про встановлення ставки туристичного збору та про затвердження норм утворення побутових відходів на території Шаргородської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ

РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 року №1160-IV «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності», на підставі ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Шаргородська міська рада  повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Шаргородської міської ради: „Про встановлення ставки туристичного збору”. Проект рішення, аналіз регуляторного впливу та детальні розрахунки тарифів розміщено на сайті Шаргородської міської ради http://shargorod.miskrada.org.ua/ в розділі "Оголошення".

Обґрунтовані зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань приймаються розробником у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу за адресою: 23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н, м.Шаргород, вул. Поштова, 13;

електронною поштою за адресою : shmr23500@ukr.net.

                                                                                                  

 

 

                                                                                                               проект

 

                                                                                                            

                                                       У К Р А Ї Н А

                                   ШАРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

                                           ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

7- скликання

-сесія

 

     РІШЕННЯ №

__ ____ 2018 року                                                                                    м.Шаргород

 

Про встановлення ставки туристичного збору

 

        Відповідно ст.268 Податкового Кодексу України керуючись ст.26, 61 Закону України  "Про місцеве самоврядування  в Україні" , міська рада  ВИРІШИЛА :

1. Затвердити ставку туристичного збору на території  Шаргородської міської ради з 01.01.2019 року  в розмірі 1  відсоток від  бази справляння збору.

2. База справляння збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.  До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

3. Затвердити Положення  про туристичний збір згідно з додатком №1.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Шаргородської міської ради сьомого скликання з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та управління комунальною власністю (голова комісії Бешлей В.В.).

 

 

Міський голова                                                     Ігор Винокур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Додаток №1

                           до рішення №

                           23 сесії Шаргородської міської

                           ради 7 скликання

                           від 06 квітня 2018 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про туристичний збір

 

1.Загальні положення

 1.1 Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до міського бюджету. Збір запроваджується на підставі пункту 24 частини 1статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 268 Податкового кодексу України.

1.2. Це Положення регламентує порядок справляння туристичного збору, зокрема, визначає платника податку, базу оподаткування, ставку податку, порядок обчислення податку, податковій період, строк та порядок сплати збору, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.    

2.Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Шаргородської міської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму;           

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно- оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально- профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

3.База справляння збору

3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.

3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

4. Ставка збору

4.1. Cтавка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору визначеної пунктом  3 даного Положення.

5. Податкові агенти

5.1. Справляння збору  здійснюється:

а) адміністраціями готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.

6.Порядок сплати збору

6.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за  звітний (податковий)квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.                             

7.Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

Секретар міської ради                                                                                Ольга Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Шаргородської міської ради

«Про встановлення ставки туристичного збору»

 

            Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003р. №1160 – IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015р. №1151).

Довідкова інформація щодо основних засад справляння туристичного збору

          Відповідно до ст.10 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) туристичний збір, віднесений до місцевих зборів, який місцеві ради встановлюють в межах граничних розмірів, передбачених ст.268 Кодексу.

          Платники збору: громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Шаргорода та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

         База справляння збору: вартість усього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.  До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

          Ставка збору:

          Відповідно до ст.268 Кодексу ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5% до1% до бази справляння збору.

          Відповідно до проекту регуляторного акту пропонується ставку туристичного збору встановити в розмірі 1%.

          Особливості справляння збору та порядок сплати:

          Справляють туристичний збір податкові агенти (готелі) під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

          Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного періоду строк, за місцем знаходження податкових агентів.

 

Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом

регулювання господарських відносин

 • наповнення дохідної частини міського бюджету в результаті встановлення максимальних ставок туристичного збору;
 • забезпечення дотримання вимог ст.12 Кодексу щодо місцевих податків і зборів, які встановлюються міською радою до початку наступного бюджетного періоду;
 • встановлення ставки туристичного збору.

 

           Важливість проблеми:

           Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку міста залежить від наповнення місцевого бюджету.

            Встановлення максимальної ставки туристичного збору дозволить забезпечити стабільне, хоч і незначне, наповнення міського бюджету.

 

 

           Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме міських рад належить встановлення туристичного збору.

           Проблема може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту  у зв’язку із тим, що Кодекс чітко регламентує необхідність встановлення міською радою місцевих податків і зборів, розмір їх ставок до початку наступного бюджетного періоду.

 

Цілі державного регулювання

 • встановлення обґрунтованих розмірів ставок туристичного збору у м.Шаргороді;
 • забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету;
 • забезпечення соціального та економічного розвитку міста, вирішення загальноміських проблем;
 • забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих податків і зборів.

 

Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей

            Перша альтернатива — залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

            Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.1. ст.12 Податкового кодексу України.

            Друга альтернатива — прийняття рішення про встановлення збору.

            Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування.

            Обраний спосіб:

            - відповідає вимогам чинного законодавства;

            - забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

            - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

 

Механізми та заходи, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми

          Державне регулювання туристичного збору вводиться на підставі Податкового кодексу України шляхом встановлення міською радою ставки збору в розрахунку від 0,5% до 1% до вартості усього періоду проживання (ночівлі).

          Проектом рішення пропонується встановити максимальну ставку туристичного збору з 01.01.2019 р. – 1%, що забезпечить стабільні надходження до міського бюджету.

 

Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

           Позитивним наслідком прийняття проекту рішення є надходження коштів до міського бюджету.

            Прийняття рішення дозволить досягти встановлених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати туристичного збору на території міста.

Додаткові надходження до міського бюджету

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготуванням регуляторного акту та витрати на оприлюднення проекту рішення).

Податкові агенти

Прозорий механізм справляння туристичного збору

Витрати відсутні.

Обов’язки щодо справляння туристичного збору та його сплата до міського бюджету.

Споживачі

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету від туристичної галузі

Витрати на проживання (ночівлю) в місцях, визначених ПКУ

 

 

Показники результативності регуляторного акту

Основними критеріями, за якими оцінюватиметься результативність реалізації акта є:

 • розмір надходжень туристичного збору до місцевого бюджету;
 • кількість суб’єктів на яких поширюється дія акта.

 

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

              Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 6 місяців після набуття ним чинності.

              Повторне відстеження проводитиметься через рік.

 

Розробник документа: відділ з питань ведення бухгалтерського обліку і фінансів виконавчого комітету Шаргородської міської ради

 

Секретар міської ради                                                     Ольга Мельник

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ

РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Керуючись ст. 9 Закону України від 11.09.2003 року №1160-IV «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності», на підставі ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Шаргородська міська рада  повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Шаргородської міської ради: „Про затвердження норм утворення побутових відходів на території Шаргородської міської ради”. Проект рішення, аналіз регуляторного впливу та детальні розрахунки тарифів розміщено на сайті Шаргородської міської ради http://shargorod.miskrada.org.ua/ в розділі "Оголошення".

Обґрунтовані зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань приймаються розробником у письмовому вигляді протягом 1-го місяця з дати оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу за адресою: 23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н, м.Шаргород, вул. Поштова, 13;

електронною поштою за адресою : shmr23500@ukr.net.

                                                                                                                                Проект    

               

У К Р А Ї Н А

ШАРГОРОДСЬКА МІСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                                            

РІШЕННЯ № __

 

__ _______ 2018 року                                                             м.  Шаргород

 

Про затвердження норм утворення побутових відходів на території Шаргородської міської ради

 

           Для організації планування, нормування та ефективної роботи підприємств сфери поводження з відходами, розглянувши клопотання начальника Шаргородського КП «Комунсервіс» Ведецького М.А. №84 від 03.04.2018р., на підставі наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», керуючись п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пп. 6, 16 п. «а» ст. 30, п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет ВИРІШИВ:

 1. Затвердити з __ _______ 2018 року норми надання послуг з вивезення побутових відходів в місті Шаргород  згідно додатку.
 2. Секретарю Шаргородської міської ради Мельник О.К. забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному  веб-порталі Шаргородської  міської ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Барчину Й.П.

 

         Міський голова                                                          Ігор Винокур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до

Рішення виконавчого комітету

№__ від __.____.2018 року

 

Норми утворення побутових відходів

На території Шаргородської міської ради

 

№ з/п

Джерело утворення побутових відходів

Розрахункова одиниця

Середня на рік норма на одну розрахункову одиницю,  м3

1

2

3

4

 

Тверді відходи *

 

житлові будинки

1

 

 

 

2

Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю всіх видів благоустрою.

 

Багатоквартирні будинки за відсутності

одного або двох із видів благоустрою:

 

водопостачання, каналізації,

центрального опалення,

каналізації і центрального опалення

(використання твердого палива)

 

на одного мешканця

 

 

 

 

 

1,8

3

Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою:

з наявністю усіх видів благоустрою

за відсутності каналізації

за відсутності центрального опалення (використання твердого палива), водопостачання, каналізації

 

на одного мешканця

 

 

 

1,9

 

Підприємства, установи та організації

1

Готель

на одне місце

1,0

2

Лікувально-профілактичні заклади:

- лікарня;

- поліклініка, стоматологія

- аптека

 

на одне ліжко

на одне відвідування

на 1 м2 площі

 

  0,71

  0,02

  0,3

3

Склад

на 1 м2 площі

              0,06

4

Адміністративні і громадські установи, організації та партійні осередки, а також страхові та банкові установи та ломбарди

 

на одне робоче місце

             

              0,32

5

Навчальні заклади:

- школа та інші навчальні заклади;

- дитячий дошкільний заклад

 

на одного учня

на одне місце

 

 

0,12

0,35

 

6

Підприємства торгівлі:

 

- промтоварні магазини, ларьки, кіоски;

- продовольчі магазини, ларьки, кіоски;

- ринок

- служби доставки

 

 

на 1 м2 торговельної площі

 

 

 

 

0,25

0,46

0,01

0,25

7

Заклади культури і мистецтва

 

Культові будинки та споруди різних конфесій

на одне місце

 

       на 1 м2 площі

           території

0,21

 

0,01

8

Підприємства побутового обслуго-вування

на одне робоче місце

1,0

9

Автовокзал

на 1 м2 площі залу очікування

0,62

1

2

3

4

10

Автостоянки, території для

Грузопасажирського транспорту

Мойки

Станції тех.обслуговування

на 1 м2 площі

території

0,04

 

0,20

0,25

11

Підприємства громадського харчуван-ня:

- ресторани, кафе, їдальня: з відбором

Харчових продуктів

 

 

на одне посадочне місце

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

Примітки:

 1. Норми складені без врахування роздільного збирання ТПВ, яке передбачене ЗУ «Про відходи». Нарахування плати за вивезення ТПВ проводиться за фактично вивезеною їх кількістю, згідно договору укладеного з Шаргородським КП «Комунсервіс».

 

 1. Суб’єкти господарювання та фізичні особи, що проводять свою діяльність на непостійній основі (здійснення тимчасової та пересувної торгівлі, різноманітні концертно–розважальні групи, проведення ярмарків, та інше) послуги із вивезення ТПВ надаються згідно договору в залежності від вироблених ними відходів.

 

 

 

     Секретар міської ради                                                         Ольга Мельник

 

 

               

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу

до проекту рішення виконкому Шаргородської міської ради

Про затвердження норм утворення  побутових відходів на території Шаргородської міської ради

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми

        Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» визначено поняття побутові відходи, до складу яких входять тверді, великогабаритні, ремонтні та рідкі відходи. Відповідно до вимог вищезазначеної постанови, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами”, органи місцевого самоврядування затверджують норми надання послуг із вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких відходів.

       Застосування середньорічних норм надання послуг із вивезення побутових відходів сприятиме поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану міста, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та є актуальним для забезпечення стабільної роботи підприємств – виконавців послуг із вивезення побутових відходів, дозволить їм беззбитково вести госпрозрахункову діяльність, забезпечувати надання якісних послуг із вивезення побутових відходів та рівень організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Вищезазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкового механізму, так як чинне законодавство чітко визначає повноваження органу місцевого самоврядування щодо затвердження середньорічних норм надання послуг із вивезення побутових відходів.

3. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:

 Сфера інтересів територіальної громади

1

Урегулювання відносин між споживачами та виконавцями послуг із вивезення побутових відходів

Укладення договорів та контроль за дотриманням виконавцем послуг графіків вивезення відходів

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

2

Стабілізація фінансового стану підприємств-виконавців послуг із вивезення побутових відходів

Підприємства-виконавці послуг із вивезення побутових відходів не будуть залучати власні кошти на здійснення заходів з вивезення відходів

Сфера інтересів органів місцевого самоврядування

3

Урегулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами

Уведення в дію регуляторного акта, яким буде затверджено середньорічні норми надання послуг із вивезення побутових відходів

 

 

 У разі прийняття запропонованого регуляторного акта вигоди та витрати територіальної громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування будуть наступні:

 

 

Вигоди

Витрати

Територіальна громада

Врегулювання механізму та підвищення якості надання послуг із вивезення побутових відходів

Оплата за надані послуги згідно з затвердженими у встановленому порядку тарифами.

Суб’єкти господарювання

Стабілізація фінансового стану підприємств - виконавців послуг із вивезення побутових відходів, відповідність фактичного обсягу надання послуг нормативним.

Витрати, які пов’язані з розрахунками схем санітарного очищення, необхідної кількості машин та механізмів, облуговуючого персоналу, тарифів.

Органи місцевого самоврядування

Підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, поліпшення санітарно - епідеміологічного стану міста, зменшення навантаження на міський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих звалищ відходів

Оплата витрат на оприлюднення регуляторного акту.

 

 

4. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття рішення є затвердження середньорічних норм надання послуг із вивезення твердих побутових відходів.

5. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

1) коригування рішення міської ради  “Про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів на одного мешканця м.Шаргород на рік”

 

2) застосування не регуляторних механізмів (ринкові механізми).

Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що ринковий механізм не визначає середньорічну норму надання послуг із вивезення побутових відходів;

3) прийняття данного регуляторного акта

Альтернатива є прийнятною, так як досягає мети регулювання та відповідає нормам діючого законодавства

 6. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

При прийнятті запропонованого акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

- установлення середньорічної норми надання послуг із вивезення побутових відходів;

- розширення сфери надання послуг з вивезення побутових відходів на договірній основі;

- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг із вивезення побутових відходів.

 7. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта будуть затверджені середньорічні норми надання послуг із вивезення побутових відходів відповідно до чинного законодавства.

 8. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування

Застосування середньорічних норм надання послуг із вивезення побутових відходів не пов’язане з додатковими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування

9. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування. Суб’єкти господарювання - виконавці послуг несуть витрати, які пов’язані з організацією робіт із вивезення побутових відходів.

 10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

11. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не визначений і залежить від змін у чинному законодавстві, технічного рівня роботи підприємств - виконавців послуг, обсягів утворення побутових відходів на території Шаргородської міської ради.

12. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

  -   обсяг наданих послуг із вивезення твердих побутових відходів;

  -   рівень оплати послуг із вивезення  твердих побутових відходів;

  -   звернення громадян щодо надання послуг із вивезення твердих побутових відходів.

 13. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних шляхом підрахунку кількості обсягів наданих послуг із вивезення побутових відходів, рівня оплати послуг із вивезення побутових відходів, звернень громадян щодо незадовільного надання послуг з вивезення побутових відходів, наявності несанкціонованих звалищ відходів.

Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здійснено протягом шести місяців після набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

Розробники проекту рішення та аналізу регуляторного впливу до нього: виконком Шаргородської міської  ради, Шаргородське КП «Комунсервіс».

 

   Міський голова                                                                                        Ігор Винокур

Вик. Мординський А.В.

 « повернутися до списку оголошень