Шаргородська громада
Вінницька область, Жмеринський район

Конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Шаргород

УВАГА! КОНКУРС!

 

     Виконавчий комітет Шаргородської міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

         На виконання п. 5 ст. 13 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.06.2016 № 150)

Виконавчий комітет Шаргородської міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Шаргород:

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: організатор конкурсу – виконавчий комітет Шаргородської міської ради Вінницької області, 23500   м.Шаргород,    вул. Поштова,  13.

2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Івахов Ю.В. – в.о. заступника міського голови з питань будівництва, архітектури та землевпорядкування робочий тел.2-23-50.

Мординський А.В. – спеціаліст І категорії з надання адміністративних послуг – інспектор відділу архітектурно-будівельного контролю міськвиконкому, тел.2-21-62.

3. Перелік послуг та об’єктів конкурсу (будинки або група будинків поєднані спільною територією).

3.1. Послуга – управління багатоквартирним будинком (утримання спільного майна багатоквартирного будинку та  прибудинкової території).

3.2. Об’єкти конкурсу:

вул. Героїв Панфілівців  2, 5 ,9, 11, 12, 14, 23,27,31,36;

вул. Будівельників 4, 6, 8, 10, 14;

вул. Героїв Крут 6, 12;

вул. Лесі Українки  3, 10, 25;

вул. Островського 36,38,44;

вул. Коцюбинського  93;

вул. Свято Миколаївська 77;

вул. Героїв Майдану 204, 211, 213, 223, 240, 244, 246, 247, 251, 263, 265, 267, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 282, 286, 298, 302, 310, 312, 318, 320, 322, 324, 326, 330, 332, 367, 369, 371, 377;

вул. Чорновола  9, 29, 40.

 

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 

4.1. вартість послуги (найнижча ціна послуг)  – 50 балів;

4.2. реєстрація учасника конкурсу (фізичної особи підприємця, чи юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності) на території міста Шаргорода з подальшою сплатою податків до місцевого бюджету – 10 балів;

4.3. рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – 5 балів; 

4.4. наявність дозволів або ліцензій на  проведення технічних робіт, що пов’язані з наданням послуг з управління будинком або наявність укладених договорів з комунальними організаціями, які мають вище наведену дозвільну документацію – 10 балів;

4.5. наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) – 10 балів;

4.6. наявність досвіду роботи з надання послуги у сфері житлово-комунального господарства – 5 балів; 

4.7. обгрунтований перспективний проект-пропозиція з розвитку сфери управління багатоквартирним житловим фондом міста Шаргорода – 10 балів; 

При цьому максимальна сума балів дорівнює 100 балам.

У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.

5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

5.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають: фізичні особи-підприємці : прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються копії установчих документів, баланс,  довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами тощо, оригінали або копії яких додаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним вимогам

5.2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція надається по кожному об’єкту конкурсу окремо.

 

Адреса: 23500, м. Шаргород, вул. Поштова, 13, І поверх, загальний відділ.

Кінцевий строк подання пропозицій – до 17:00 14.01.2020 року.

7. Способи та місце отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його  учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце – зал  засідань Шаргородської міської ради (місто Шаргород, вул. Поштова, 13)

Дата та час – 15 січня 2020 року, 10:00 годин.

Примітка: Договір про надання послуги строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа .

Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі ціни) переможця. Істотні умови договору не можуть змінюватися (коригуватися)  після його підписання.

                                                                                                                         Виконавчий комітет« повернутися до списку оголошень