Шаргородська громада
Вінницька область, Жмеринський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Заступник міського голови - Майданюк Андрій Антонович

                 Фото без опису

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради Майданюк А.А.

     Забезпечує здійснення виконавчими органами міської ради повноважень у сфері регулювання земельних відносин, галузі будівництва, щодо управління комунальною власністю.

     Відповідає за:

     підготовку програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, цільових програм з питань регулювання земельних відносин, будівництва, управління комунальною власністю, подання їх на затвердження ради, організацію їх виконання, подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

     участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

     вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;

     вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

     вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;

сприяння здійсненню інвестиційної діяльності;

     підготовку висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

     організацію і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;

здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;

     організацію надання відомостей з Державного земельного кадастру;

сприяння створенню та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;

     підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад;

     справляння плати за землю;

     здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;

     сприяння розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

     встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;

     встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг;

координацію управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності міської ради;

     встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;

     визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку споживачам комунальних послуг відповідної територіальної громади;

     заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

     облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;

     підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

     підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності міської ради;

     підготовку пропозицій щодо створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів;

     надання (отримання, реєстрацію) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

     організацію роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;

     здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій;

     зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;

     здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;

     вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування

організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

     здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків;

     організацію за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

     виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

     розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на відповідній території;

залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

     визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

     підготовку і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

     встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

     координацію діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

     надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;

     проведення громадського обговорення містобудівної документації;

     організацію роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво;

     організацію розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікації з метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах.

     У межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує і контролює роботу:

     - відділу земельних ресурсів виконавчого комітету;

     - відділу містобудування та архітектурно-будівельного контролю

управління містобудування, архітектури, житлово-комунального

господарства, екології та комунальної власності міської ради;

     - відділу комунальної власності управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, екології та комунальної власності міської ради.

     Забезпечує взаємодію виконавчих органів ради з підприємствами, установами, організаціями відповідно до своїх повноважень визначених цим розпорядженням.

     Є представником Шаргородської міської ради на земельних торгах та укладає від імені Шаргородської міської ради – організатора земельних торгів, договори купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку придбано на земельних торгах.

     Здійснює прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд заяв і скарг громадян та  вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

     Очолює або входить до складу консультативно - дорадчих органів утворених виконавчим комітетом міської ради за напрямками роботи, визначеними цим розпорядженням.

     Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора