Шаргородська громада
Вінницька область, Жмеринський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Наглядова рада

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду з формування складу 
Молодіжної ради при Шаргородському міському голові

 

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада з формування складу Молодіжної ради при Шаргородському міському голові (далі – Наглядова рада) є постійно діючим дорадчим органом, який утворюється з метою формування складу Молодіжної ради при Шаргородському міському голові (далі – Молодіжна рада).

1.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Шаргородської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішенням Шаргородської міської ради та її виконавчого комітету, Положенням про Молодіжну раду при Шаргородському міському голові та цим Положенням. 

1.3. Склад Наглядової ради формується з представників виконавчих органів Шаргородської міської ради, членів Молодіжної ради минулих років та затверджується розпорядженням міського голови.

 

2. Мета діяльності, основні завдання та функції

2.1. Основною метою діяльності Наглядової ради є контроль за діяльністю Молодіжної ради.

2.2. Основними завданнями Наглядової ради є:

2.2.1. Надання пропозицій Шаргородському міському голові щодо персонального складу Молодіжної ради. 

2.2.2. Проведення конкурсного відбору до складу Молодіжної ради.

2.2.3. Надання консультативної та методичної підтримки діяльності Молодіжної ради.

2.2.4. Визначення механізмів та способів вирішення проблемних питань діяльності Молодіжної ради.

 

3. Наглядова рада має право:

3.1. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів Шаргородської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань. 

3.2. Залучати до участі у своїй роботі представників виконавчих органів Шаргородської міської ради, депутатів Шаргородської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників громадськості (за згодою).

3.3. Приймати рішення щодо членів Молодіжної ради, які систематично не дотримуються Положення про Молодіжну раду.

3.4. Вимагати скликання позачергового засідання Молодіжної ради або засідання виконавчого комітету Молодіжної ради.

 

4. Склад та порядок формування Наглядової ради

4.1. До складу Наглядової ради входять голова, секретар і члени Наглядової ради.

4.2. Персональний склад Наглядової ради затверджується розпорядженням міського голови.

 

5. Організація роботи Наглядової ради

5.1. Наглядову раду очолює її голова, який відповідає за виконання покладених на неї завдань.

5.2. Засідання Наглядової ради проводить її голова, у разі його відсутності – секретар Наглядової ради.

5.3. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;

- скликає і веде засідання, виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо порядку денного чергового засідання, підписує рішення Наглядової ради; 

- контролює виконання рішень;

- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

5.4. Секретар Наглядової ради:

- організовує підготовку та проведення засідань Наглядової ради;

- забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Наглядової ради;

- веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради та іншу документацію;

- веде облік присутності членів Наглядової ради на її засіданнях;

- повідомляє виконавчому комітету Молодіжної ради про прийняті Наглядовою радою рішення;

- здійснює інші повноваження і виконує доручення голови Наглядової ради, пов’язані з організацією діяльності Наглядової ради.

5.5. Члени Наглядової ради:

- беруть участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

- ініціюють розгляд питань на засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного.

 

6. Форма роботи Наглядової ради

6.1. Формою роботи Наглядової ради є засідання, що проводяться згідно з рішенням її голови, але не рідше одного разу на рік

6.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її персонального складу.

6.3. Наглядова рада ухвалює рішення простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради.

6.4. Прийняті рішення фіксуються у протоколах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора