Шаргородська громада
Вінницька область, Жмеринський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Шаргородської міської ради «Про затвердження тарифів на комунальні послуги,  що надаються КП «Комунсервіс»

Дата: 03.04.2017 11:56
Кількість переглядів: 959

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Шаргородської міської ради «Про затвердження тарифів на комунальні послуги,  що надаються КП «Комунсервіс»

1. Визначення та оцінка важливості проблеми

     На території Шаргородської міської ради у сфері надання комунальних послуг з водопостачання, водовідведення вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів єдиним виробником послуг є  Шаргородське комунальне підприємство «Комунсервіс».

     Утримання підрозділів та виробництво комунальних послуг відбувається за рахунок коштів, сплачених споживачами послуг - населенням, бюджетними організаціями та госпрозрахунковими організаціями що розміщені на території Шаргородської міської ради.

     Розрахунок вартості  послуг  з водопостачання, водовідведення, вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів здійснювався на підставі діючих нормативів, аналізу фактичних витрат попереднього року, цін на енергоносії, витратні матеріали, а  також з врахуванням змін використання матеріальних та трудових ресурсів.

     Регулювання викликане необхідністю якісного надання послуг з водопостачання, водовідведення, вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів – відшкодування   повної собівартості послуг.

     Чинне регулювання (діючі тарифи) суперечить вимогам Закону України «Про житлово – комунальні послуги» від 24.06.2004 року № 1875 – IV, п.3 ст.31 де зазначено «що органи місцевого самоврядування затверджують ціни (тарифи) на житлово – комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво».

    Пункти 4,8 ст. 31 цього Закону не допускають затвердження цін (тарифів) на житлово – комунальні послуги, нижче економічно обґрунтованих витрат без відповідного відшкодування з бюджету.

     Тарифи на комунальні послуги, які надаються Шаргородським комунальним підприємством «Комунсервіс» не переглядалися з 27 березня 2015 року. За цей період значно зросли ціни на паливно мастильні матеріали, електроенергія подорожчала на 50%, матеріали та запасні частини - на 100%. Мінімальна заробітна плата зросла із 1218 гривень до 3200 гривень.

     Як наслідок, в 2016 році КП «Комунсервіс» понесло збитки на водопостачанні в розмірі 156 тисяч гривень, а збитки від вивезення твердих побутових відходів склали 47 тисяч гривень. Підприємство відчуває нестачу власних обігових коштів (отриманих від реалізації наданих послуг), що в подальшому може призвести до виникнення заборгованості по заробітній платі, по податках (податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість), платежах до Пенсійного фонду, а також скорочення робочого штату працівників.

    З метою запобігання ситуації, коли діючі тарифи не відповідають рівню фактичних витрат на виробництво послуг за рахунок зміни зони обслуговування, цін на енергоносії, амортизаційних відрахувань, росту чисельності та мінімальної заробітної плати  виникла потреба вирішення питання затвердження тарифів. Як виявилося на практиці, зростання цін в країні на всі матеріали та послуги негативно впливає на фінансове становище підприємства і є загрозою для подальшого своєчасного надання якісних послуг.

     Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив.

    Споживачі послуг - не будуть отримувати послуги з водопостачання, водовідведення, вивозу рідких нечистот  та твердих  побутових відходів своєчасно, в необхідному обсязі та належної якості;

     Виробник послуг - не зможе утримувати виробництво в належному стані для безперебійного забезпечення споживачів якісними послугами в повному обсязі.

 

 2. Визначення цілі, на яку спрямовано запропонований проект

Основною ціллю даного регулювання є виконання Закону України від 24.06.2004 № 1875-ІУ “Про житлово - комунальні послуги" ( далі - Закон) у сфері надання послуг з водопостачання, водовідведення,  вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів.

 

Цілями регулювання є :

 -надання якісних послуг, здатних задовольняти потреби споживача увідповідності до законодавства;

 -дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил по кількості і якості послуг з водопостачання, водовідведення вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів;

 -забезпечення   функціонування   підприємства  -  виробника  послуг  на умовах самофінансування;

 -утримання у належному стані засобів виробництва;

 -забезпечення  розвитку  виробництва,   підвищення  надійності,  якості технологічного процесу.

  Реалізація мети передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги з водопостачання, водовідведення, вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів

3.Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Впровадження та виконання даного проекту рішення в першу чергу, надасть можливість стабілізувати роботу Шаргородського комунального підприємства «Комунсервіс», а як наслідок, дозволить створити умови для комфортного проживання мешканців міської ради, поліпшити санітарно-епідеміологічний стан на території міської ради.

№ п/п

 

Вигоди

Витрати

1

 

Громадяни

 

 

Надання своєчасних якісних послуг із водопостачання, водовідведення, вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів, а як наслідок - покращення комфортності проживання

Оплата  послуг за економічно обґрунтованими тарифами

2

Бюджетні організації та госпрозрахункові організації

Надання своєчасних якісних послуг із водопостачання, водовідведення, вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів, а як наслідок -  покращення комфортності праці

Оплата за економічно обґрунтованими тарифами

3

Суб’єкт господарювання

Стабілізація фінансово-економічного стану,  своєчасна виплата заробітної плати та податків

Збільшення витрат на заміну зношених основних фондів, модернізація або технічне переобладнання підприємства за рахунок отриманого прибутку

4

Територіальна громада

Поліпшення санітарного стану на території міської ради, а як наслідок, ліквідування чинниківзабруднювання поверхневих і ґрунтованих вод, ґрунтів, повітря

Зростання субвенцій на покриття витрат з надання субсидій та пільг за послуги

 

4.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей:

     Альтернативним   заходом   для   підприємства   може   бути   зниження   цін на паливо - бензин,   дизельне   пальне, мастильні матеріали, запасні частини   для   машин,   тракторів, зменшення мінімальної заробітної плати, зменшення податкового навантаження,   або отримання дотації з місцевого бюджету на відшкодування різниці встановленого тарифу та   фактичної   собівартості з   урахуванням рівня   рентабельності,   але фактично   це   не можливо, за умови дефіциту бюджетних коштів. Тому вирішення проблеми можливо лише у   разі   встановлення тарифів   на   послуги   з водопостачання, водовідведення, вивезення рідких нечистот та твердих побутових відходів на запропонованому рівні споживачам   цих послуг.

5.Аргументація переваг обраного способу досягнення цілі

Прийняття запропонованого проекту рішення забезпечить вирішення проблеми i є єдиним виходом із ситуації, що склалася. Даний проект вiдповiдає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцiльностi, ефективності, адекватності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості i врахування громадської думки.

6.Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.

Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення Шаргородської міської ради «Про затвердження тарифів на комунальні послуги КП «Комунсервіс», яким пропонується встановити тарифи на послуги з водопостачання, водовідведення, вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів окремо для кожного виду споживачів:

 • бюджетні організації;
 • госпрозрахункові організації;
 • населення.

7.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акту надасть змогу суб’єкту господарювання – Шаргородському комунальному підприємству «Комунсервіс» - надавачу послуг із водопостачання, водовідведення, вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів, отримувати додаткові доходи, населення міської ради отримає більш якісні послуги за своєчасного вивезення відходів, буде покращено санітарний стан прибудинкових територій та вулиць міської ради.

8.Вигоди, що виникають внаслідок дії регуляторного акта.

Внаслідок дії запропонованого регуляторного акта встановлюються економічно-обґрунтовані тарифи, які розраховуються з дотриманням вимог стандартів, нормативів, технологічних регламентів, а також вимог щодо надання послуг визначеної кількості та якості з урахуванням економічних і природно-кліматичних особливостей, а це, у свою чергу веде до зменшення ризику виникнення інфекційних захворювань населення, що, в кінцевому результаті, призведе до скорочення бюджетних ресурсів, які можуть додатково витрачатись на ліквідацію негативних явищ забруднення території та епідеміологічних захворювань мешканців міської ради.

9.Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Так як нові тарифи є економічно обґрунтованими, то  згідно статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» впровадження та виконання вимог регуляторного акта не потребує витрат з місцевого бюджету.

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта вплине на збільшення власного доходу підприємства.

10.Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта.

Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта, будуть:

 • зміна чинного законодавства у сфері поводження з відходами;
 • значне подорожчання паливно-мастильних матеріалів;
 • збільшення розмірів мінімальної заробітної плати;
 • зміна умов оподаткування суб’єкта господарювання, що надає відповідні послуги.

11.Обґрунтування строку чинності регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів, але коригування може відбуватись при зміні ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на матеріальні та паливно-енергетичні ресурси.

12.Показники результативності регуляторного акта.

Показниками результативності даного регуляторного акта є:

 • показник обсягу надання вивозу твердих побутових відходів в кількісному виразі;
 • показник обсягу надання вивозу твердих побутових відходів в вартісному виразі;
 • показник надходжень платежів за надані послуги;
 • результат діяльності підприємства (прибуток/збиток);
 • середньомісячний процент оплати населенням за послуг з водопостачання, водовідведення, вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів.

13.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності під час надходження пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження.

Відстеження результативності будуть проводитись на основі аналізу статистичних даних.

Розробник:

Шаргородська міська рада Вінницької області

 

Міський голова                                                                                                     Ігор Винокур

Вик. Мординський А.В.

 

 

                                                                       ПРОЕКТ

            

У К Р А Ї Н А

ШАРГОРОДСЬКА МІСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 

7 скликання

______ сесія

                                                                                               

  РІШЕННЯ №___

 

«__»  ______ 2017 року                                                                                        м.  Шаргород

 

Про затвердження тарифів на комунальні послуги, що надаються КП «Комунсервіс»

 

           Розглянувши клопотання Шаргородського комунального підприємства «Комунсервіс», про затвердження тарифів на комунальні послуги, відповідно до п.2 ч.1 ст.28, п.п.1 п. «а» ч.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 1 ч. 1 ст. 7, ст. 14, п. 3 ст. 31 Закону України  «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 року, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,  з метою упорядкування тарифів на житлово – комунальні послуги, міська рада ВИРІШИЛА:

 

             1. Затвердити тарифи на комунальні послуги, що надаються КП «Комунсервіс»:

1.1. тариф на послуги водопостачання з ПДВ:

-  для населення з ПДВ – 11,95 грн. за 1 м. куб.;

-  для бюджетних організацій з ПДВ – 12, 49 грн. за 1 м. куб.;

-  для госпрозрахункових організацій з ПДВ – 12,70 грн. за 1 м. куб.

 

1.2. тариф на послуги водовідведення з ПДВ:

-  для населення з ПДВ – 7,37 грн. за 1 м. куб.;

-  для бюджетних організацій з ПДВ – 7,50 грн. за 1 м. куб.;

-  для госпрозрахункових організацій з ПДВ – 7,57 грн. за 1 м. куб.

 

1.3. тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів з ПДВ:

- для населення з ПДВ – 73,71 грн. за 1 м. куб.;

- для бюджетних організацій з ПДВ – 75,05 грн. за 1 м. куб.;

- для госпрозрахункових організацій з ПДВ – 77,06 грн. за 1 м. куб.

 

1.4. тариф на вивіз рідких нечистот з ПДВ:

-  для населення з ПДВ – 48,11 грн. за 1 м. куб.;

-  для бюджетних організацій з ПДВ – 50,30 грн. за 1 м. куб.;

-  для госпрозрахункових організацій з ПДВ – 51,18 грн. за 1 м. куб.

 

2. Начальнику КП «Комунсервіс» Ведецькому М.А. прийняті тарифи на комунальні послуги довести до відома споживачів.

3. Рішення 32 сесії міської ради 6 скликання №498 від 27.03.2015 року «Про затвердження тарифів на комунальні послуги, що надаються КП «Комунсервіс», вважати таким, що втратило чинність.

4. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Шаргородської міської ради з питань ефективності роботи промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі та житлово – комунального господарства (голова комісії – Терещук М.П.).

Міський голова                                                         Ігор Винокур


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора